Agenda jaarvergadering HV Minor

woensdag 6 maart 2018 19:00 uur Giteksport

 

 1. Opening welkom en afmeldingen
 2. notulen vorige jaarvergadering
 3. Verslag secretaris
 4. Financieel verslag penningmeester 2016-2017 en 2018
 5. Verslag Kascontrole
 6. Decharge verlenen penningmeester
 7. Kas controle commissie
 8. Begroting 2019
 9. Sponsoring
 10. Technisch beleid
  • Trainingen
  • Scheidsrechters en bond
  • Materialen
 11. Verslag Activiteiten commissie
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 

Bij verhindering verzoeken wij jullie de secretaris Fabienne of Cindy hiervan op de hoogte te stellen of per mail minor@handbal.nl door te geven.

Wij hopen iedereen te mogen begroeten,

Het bestuur HV Minor.

 

LET OP DATUM GEWIJZIGD ivm Carnaval: Noteer alvast Op zaterdag 13 april 2019 vindt er van 11:00 uur tot 13:30 een mini toernooi plaats in Sporthal Gitek in Nuth

We zoeken oud leden of ouders die interesse hebben om de jeugd te trainen, te begeleiden, mensen die het leuk vinden om sportief samen met de jeugd in actie te zijn. GEÏNTERESSEERDEN kunnen zich melden via het contactformulier of bellen met 06 50508913